ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถาม หากลืมชำระ หรือชำระล่าช้าซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น นอกเหนือจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดหนี้ืที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว นอกจากนี้ถ้าจ่ายตรงตามกำหนด มีประวัติการจ่ายชำระดี อาจจะได้รับการพิจารณา หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ และรีไฟแนนซ์รถยนต์ มี 2 แบบ […]