การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เป็นปัญหาของคนส่วนมากในปัจจุบัน เมื่อขาดสภาพคล่องมักมองหาสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ มาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ แต่หากได้ลองหมดทุกทางแล้วยังคงมีภาระการเงิน ทางออกหนึ่งที่สามารถเสริมสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็วคือ การนำสินทรัพย์มาแปรสภาพเป็นเงินสด เช่น รถยนต์ วิธีที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือ ขายรถเพื่อนำเงินมาปิดภาระหนี้สินที่มีอยู่ แต่ยังมีอีกหลาย ๆ วิธี ที่นำรถมาแปรสภาพเป็นเงินสดได้ เช่น การขอสินเชื่อรถยนต์ นอกจากจะช่วยเสริมสภาพคล่องแล้ว ยังสามารถใช้รถได้เหมือนเดิม

Share: