เมื่อตัดสินใจจะยื่นขอสินเชื่อแล้ว นอกจากจะตรวจสอบว่าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ อีกเรื่องที่สำคัญคือ ต้องรู้ว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้าง การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สถาบันการเงินต้องการ จะช่วยให้กระบวณการพิจารณาเร็วขึ้น

Share: