หาข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน หรือ เว็บไซต์แหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแต่ละที่มักมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกัน นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่าย บริการต่าง ๆ ขั้นตอนในการสมัคร รวมถึง ระยะเวลาในการอนุมัติ ยิ่งอนุมัติเร็ว ยิ่งได้เงินเร็ว พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เปรียบเทียบผลประโยชน์แต่ละที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายและอัตราดอกเบี้ย และเลือกสมัครกับสถาบันการเงินที่ตอบโจทย์กับความต้องการมากที่สุด

Share: