ในชีวิตประจำวันของคนไทยหลายคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มักจะคิดเรื่องการกู้หรือขอสินเชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่อยากได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครดิตด้านการเงินที่ดี เช่น จ่ายหนี้บัตรเครดิตตรงตามเวลาสม่ำเสมอ จ่ายครบ ไม่ผิดนัดชำระบ่อยครั้ง เพราะเมื่อเรามีเครดิตทางการเงินที่ดีแล้ว เราจะสามารถต่อยอดการลงทุน และการกู้ยืมขอสินเชื่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการอนุมัติวงเงินที่สูงตามไปด้วย

Share: