วงเงินสินเชื่อจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวผู้ทำเรื่องยื่นกู้ อาทิ รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน ประวัติเครดิตบูโร และการประเมินราคากลางของตัวรถ ในการยื่นเรื่อง เช่น ต้องมีคนค้ำหรือไม่ หรือตัวรถต้องมีประกันรถยนต์ด้วยหรือไม่ คำนวณให้ดีว่าต้องจ่ายรวมเท่าไร เสียดอกเบี้ยเท่าไร ช่วยประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ ก่อนการยื่นเอกสารจริง เพื่อประโยชน์ความคุ้มค่าสูงสุดของตัวคุณเอง